Underhåll och reparationer av elinstallationer

Underhåll och reparation av elektriska system och utrustning i god tid garanterar säker användning av den elektriska utrustning. Genom att iaktta försiktighet undviker man funktionsfel och driftsäkerheten bibehålls samtidigt som utrustningens hållbarhetstid förlängs.

Tyvärr kan fel inte alltid undvikas. Då är det viktigt med snabb felsökning och reparation. I samband med reparationer är det bra att se till att reparationslösningen är hållbar och därigenom undvika nya problem. Vi är proffs på problemlösning! Elrenoveringar


Vid varje fastighetsrenovering behöver man även ta hänsyn till elinstallationer. Modernisering av belysning och förnyande av apparatur kombinerat med nya ytor ger utrymmena helt nya dimensioner. God planering och eltekniskt förverkligande säkerställer rätt slutresultat. En tillförlitligt och kompetent utförd elrenovering ger kunden ett energieffektivt, välfungerande och hållbart slutresultat utan att glömma säkerheten!